Om oss

Klubben

Haugaland Hang- og paragliderklubb dekker hele Haugalandet, dvs. Haugesund og omegn, samt Kvinnherad og Sunnhordland. Vi har ca 60 medlemmer. Av disse 7-8 HG piloter. Klubbens aktiviteter og medlemstall har vært relativ stabil. Vi ser vår største utfordring i fremtiden i rekrutteringsarbeid og å øke den enkeltes aktivitetsnivå.

Vi har flere flotte flysteder i et terreng som skifter fra fjord og fjell til idylliske småvann og jordbruksområder. På normalt gode dager ligger skybas på 1300 til 1500 moh. En er avhengig av 4WD for å nå startstedene. Det er imidlertid sjeldent problemer med transport hvis en henvender seg til klubbens kontaktpersoner.

Historien

Haugesund Hangglider Klubb ble stiftet onsdag 23. mars 1977. Hangglidersporten var da i sin spedeste begynnelse så vi kan skryte av å ha vært med nesten fra starten. I flg referatet fra stiftelsesmøtet skulle medlemmene verves fra Haugesund og omegn.

Initiativtager og første formann var Arne Bratland som hadde sett kursing i Oslo. 16 personer ble innført i det første medlemsregisteret. Av disse var 12 fra Haugesund, 3 fra Karmøy og 1 fra Ølen. En av pionerene og kjent profil gjennom i fly miljøet gjennom mange år var Otto Baste. Han hadde alt skaffet seg drage, en Hiway 220, og fløy på egenhånd. Det ble etter hvert vedtatt at klubben skulle anskaffe 2 drager. Man overtok Ottos gamle og importerte en ny Hiway 240 fra England. For å finansiere kjøpet måtte styret ta opp et banklån på kr 5000,-. Vingene skulle så leies ut til medlemmene.

Referatet fra det første årsmøtet melder om et aktivt år med 30 personer på kurs, men at kun 11 av medlemmene hadde betalt kontingent. I 1979 var vingene nedbetalt og klubben gjeldfri. Samme år ble rekrutteringsområdet utvidet og klubben skiftet navn til Haugaland Hanggliderklubb. Fra da av har medlemstallet variert en del. Antall Hangglider piloter har gått ned, mens paraglider liseser øker stadig. I 1995 skiftet vi navn til Haugaland Hang- og paragliderklubb.

Otto Baste med klubbens første vinge.